Župnija Šempeter pri Gorici skozi stoletja

Knjigi na pot

 

Z veseljem pričakujem izdajo knjige Šempeter pri Gorici skozi stoletja, ki je avtorsko delo treh poznanih strokovnjakov s področja zgodovine in umetnostne zgodovine. Vsem trem avtorjem mag. Vojku Pavlinu, mag. Renatu Podbersiču in dr. Moniki Osvald kakor tudi urednici knjige Mateji Poljšak Furlan se iskreno zahvaljujem za zavzeto in odgovorno delo, ki je osvetlilo zgodovino naše župnije in kulturno dediščino ovrednotilo z umetnostnozgodovinskega zornega kota. Prav tako se zahvaljujem vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k nastanku te publikacije. Prepričan sem, da bo knjiga hvaležno sprejeta tudi med prebivalstvom našega mesta in širšega okolja.

 

Janez Kržišnik,

župnik

 

 

Knjiga »Župnija Šempeter pri Gorici skozi stoletja« na 236 straneh prinaša pomembne dogodke, dejstva in osebe iz zgodovine župnije Šempeter pri Gorici od začetka, ko je obsegala precej večji teritorij, pa vse do današnjih dni. Avtorji so osrednje dogajanje postavljali v širše zgodovinske kontekste in družbeno-gospodarska, politična ter kulturna dogajanja. Poleg tega v knjigi lahko najdemo tudi na podlagi različnih virov rekonstruirano podobo sakralnih objektov in njihove opreme, ki so bili v župniji, in njihovo umeščenost v kontekst ostalega ohranjenega umetnostnozgodovinskega patrimonija goriškega območja.
Vsebina je razdeljena v tri tematske dele (Župnija sv. Petra v Šempetru pri Gorici od nastanka do druge polovice 18. stoletja, Župnija Šempeter v zadnjih dvesto letih in Župnijska cerkev sv. Petra v Šempetru pri Gorici), ki pa so vsebinsko tesno povezani in omogočajo bralcu, da začuti kako velik pomen je šempetrska župnija in dekanija nekoč imela. Pregled čez skoraj 900 let dolgo obdobje ob tem, da je bila velika večina ključnega pisnega gradiva iz župnijskega arhiva med prvo svetovno vojno uničena, je že sam na sebi nezanemarljiv in hvalevreden prispevek. Precej drobcev o teh tematikah je bilo na različnih mestih že objavljenih, vendar celovitega strokovnega pregleda do danes še ni bilo napisanega, tako da so monografija in znanstveni prispevki resnično pionirsko delo odkrivanja in raziskovanja obstoječih objavljenih oziroma znanih virov pa tudi drugih tako pisnih kot ustnih do sedaj še neobjavljenih in neraziskanih zgodovinskih virov. Prenekateri izsledki so tako v tej publikaciji prvič predstavljeni.
Vsebino zaokroža bogat dokumentarni del, kateremu sledi še razlaga pojmov, ki bralcu razlaga morda manj znane besede in v besedilih uporabljene strokovne termine. Vsi članki so opremljeni z natančnim znanstvenim aparatom in obsežno bibliografijo, tako da predstavljajo odlično izhodišče tudi za nadaljnje raziskovanje.
Seveda pa knjiga Župnija Šempeter pri Gorici skozi stoletja, s katero je bila zapolnjena temna lisa poznavanja cerkvene zgodovine na tem obmejnem območju, ne vsebuje samo strokovnih besedil. Veliko truda je bilo vloženega tudi v iskanje čim zanimivejšega slikovnega gradiva, ki med drugim prinaša arhivske fotografije, zemljevide, obstoječe portrete pomembnih mož, faksimile pomembnejših ohranjenih dokumentov, reprodukcije umetniških del in nenazadnje najnovejše fotografije župnijske cerkve ter njene opreme, ki publikacijo približujejo tudi širši javnosti.

Nastala knjiga, s katero ohranjamo spomin na dragoceno dediščino, je tako bogata zakladnica ohranjenih pisanih, risanih, tiskanih, fotografiranih ali kako drugače zapisanih dokumentov, ki so poročevalci časa, v katerem so nastali. Preko njih in z njimi nam je omogočen pogled v preteklost in dogodke, ki so mnogokrat osnova za razumevanje sedanjosti.